1 02.12.2021

Sume suplimentare cuprinse în rectificarea bugetară pentru ajutoarele de stat acordate producătorilor agricoli

1 19.11.2021

Schema de ajutor pentru sectorul apicol aprobată în Ședința de Guvern

1 08.11.2021

INFORMARE - Prima versiune PNS 2023-2027 etapa încadrare SEA

1 29.10.2021

Autorizații temporare pentru utilizarea seminței de floarea-soarelui tratată cu APRON XL 350 ES și LUMISENA 200 FS

1 primu

Programul de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2021 și la Programul de susținere a producției de plante aromatice pentru anul 2021

55

MADR anunță lansarea sesiunii de depunere pentru submăsura 4.1 „Investiții în exploatații agricole” din cadrul Măsurii 4 „Investiții în active fizice”, în perioada 25.10.2021-25.01.2022.

55

Alocăm 105 milioane de euro pentru investițiile în drumuri agricole

55

Depunerea Cererilor de finanțare pentru submăsurile 6.2 si 6.4

11

Se prelungește termenul de aplicare a schemei de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor până la 31 decembrie 2022

22

A fost stabilit cuantumul per hectar al plăţlior directe pe suprafaţă și plafonul pentru sprijin cuplat la ovine/caprine pentru anul 2021

33

Suplimentarea sumelor necesare plății ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură pentru perioada 1 aprilie 2021 – 30 iunie 2021

previous arrow
next arrow

❗ 🏃‍♂  ❗ START campanie depunere a cereri inițiale de solicitare a ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor pentru anul 2022

📣 MADR anunță că APIA primește, în perioada 01 - 15 decembrie 2021, cererile iniţiale anuale de solicitare a ajutorului de stat în sectorul creşterii animalelor🐖🐄🐑 pentru anul 2022, cereri avizate de către ANZ.

📣 MADR informează că APIA a finalizat Campania de plăți în avans pentru beneficiarii care au depus Cerere unică de plată în anul 2021.

🧑🏻‍🌾👩🏻‍🌾 Astfel, au fost autorizați pentru plata avansului 745.155 fermieri, ceea ce reprezintă 96,72% din numărul fermierilor care au depus Cerere unică de plată în Campania 2021 și au fost declarați eligibili la plata avansului.

💰 Suma totală autorizată la plată este de 1,26 miliarde euro.

📣 MADR, prin APIA reamintește apicultorilor interesați că termenul limită de depunere a cererilor de acordare a ajutorului de minimis pentru compensarea efectelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie – mai 2021 asupra sectorului apicol este 26 noiembrie 2021 inclusiv 👉 http://www.apia.org.ro/ro/ajutor-minimis-sector-apicol.

ℹ În perioada 19 – 24 noiembrie 2021 au fost depuse 14.747 cereri pentru un număr de 1.377.726 familii de albine 🐝.

🌳Viitoarele eco-scheme, dar și împădurirea și crearea de suprafețe împădurite, angajamentele de silvomediu au reprezentat tema consultărilor privind Planul Național Strategic din data de 17 noiembrie 2021.

🟢Reuniunile în format online cu membrii grupurilor de lucru au fost conduse de către mine și secretarul de stat Marius Mihai Micu, fiind organizate de conducerea AM PNDR.

🗓 Astfel, în intervalul 2 noiembrie 2021 – 7 noiembrie 2021, AFIR a primit online 1.149 de cereri de finanțare pentru submăsura 6.4 – „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”, valoarea totală a fondurilor europene solicitate fiind de peste 204 milioane de euro, de 2 ori mai mult decât alocarea disponibilă.

ℹ MADR informează prin APIA că a fost autorizată la plată ajutorul de minimis aferent programului de susținere a producției de plante aromatice pentru anul 2021.

💰 Suma totală autorizată la plată este de 1.012.502,92 lei și se acordă de la bugetul de stat pentru un număr de 50 de beneficiari  eligibili.

🔵 Sprijinul financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenții, iar valoarea/suprafață a ajutorului care se acordă beneficiarilor este următoarea:

🔵 MADR anunță deschiderea, în perioada 2 noiembrie 2021, ora 9:00 – 1 februarie 2022, ora 16:00, a sesiunii de primire de proiecte pentru finanțare pentru submăsura 6.4 – Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole din cadrul PNDR 2014 – 2020.

‼️Suma totală disponibilă pentru investiții în cadrul acestei sesiuni este de 100 de milioane de euro.

🟢 Solicitanții eligibili pentru sprijin sunt micro-întreprinderile şi întreprinderile neagricole mici existente şi nou-înființate, adică start-up-urile din spaţiul rural.

📌 Pentru legume (inclusiv în spații protejate) și cartofi (productie primară, condiționare și marketing) – înființare, extindere, modernizare – MADR a alocat 100 milioane de euro, prin subMăsura 4.1 „Investiții în exploatații agricole”.

‼ Se deschide sesiunea de primire proiecte pentru finanțarea investițiilor neagricole – până la 70.000 💶 nerambursabili

🔵 MADR anunță lansarea sesiunii de primire a proiectelor pentru submăsura 6.2 – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale din cadrul PNDR 2014 – 2020.

🗓 Sesiunea pentru primirea cererilor de finanțare se va desfășura în intervalul 29 octombrie 2021, ora 9:00 – 31 ianuarie 2022, ora 16:00.

✅ MADR anunță lansarea sesiunii de primire a solicitărilor de finanțare pentru infrastructura de acces agricolă, componentă aferentă submăsurii 4.3 Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.

🔵 Beneficiarii eligibili în cadrul acestei linii de finanțare sunt unitățile administrativ teritoriale și/ sau asociații ale acestora, constituite conform legislației naționale în vigoare.

 

‼ Etichetarea corectă a mierii protejează atât apicultorii, cât și consumatorii români.

📌 Astăzi, la MADR s-a lucrat la modificarea Normelor privind denumirea, descrierea, definirea, caracteristicile şi compoziţia mierii, care erau reglementate de Ordinul comun MADR, MS și ANPC nr. 522/798/317/2003.

✅ Pentru investiții în zootehnie (producție primară, condiționare și marketing) - componenta NAȚIONAL - MADR a alocat 240 milioane de euro, prin subMăsura 4.1 „Investiții în exploatații agricole”.

🔵 Toți cei interesați să acceseze fonduri europene prin subMăsura menționată pot consulta paginile de internet ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și ale Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, respectiv www.madr.ro și www.afir.info.ro, unde sunt postate ​detalii cu privire la depunerea proiectelor, a condițiilor de participare generală, precum și pragurile de calitate lunare.

❗️🗓❗️Nu uitați! SubMăsura se lansează în data de 25 octombrie!

Trasabilitatea și integritatea produselor agroalimentare >>> https://bit.ly/proiect-trasabilitate
Cu scopul de a întări capacitatea proprie de a elabora propuneri de politici publice în domeniul agroalimentar bazate pe dovezi și implementarea unor măsuri de simplificare pentru cetățeni, Ministerul Agriculturii derulează proiectul „Consolidarea capacității MADR de a elabora politici și reglementări specifice în vederea implementării unui sistem strategic național pentru trasabilitatea și integritatea produselor agroalimentare”.

📱 Catalogul Produselor Alimentare Certificate - CPAC, poate fi o aplicație utilă pentru a vă bucura de gusturi autentice românești.🇷🇴🥩🧀🥖🍗🍯🇷🇴

✅ Pentru investiții în zootehnie (producție primară, condiționare și marketing) – componenta MONTAN - MADR a alocat 60 milioane de euro, prin subMăsura 4.1 „Investiții în exploatații agricole”.

🔵 Toți cei interesați să acceseze fonduri europene prin subMăsura menționată pot consulta paginile de internet ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și ale Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, respectiv www.madr.ro și www.afir.info.ro, unde sunt postate ​detalii cu privire la depunerea proiectelor, a condițiilor de participare generală, precum și pragurile de calitate lunare.

❗️🗓❗️Nu uitați! SubMăsura se lansează în data de 25 octombrie!

🔵 MADR a plătit, prin AFIR, aproximativ 582 de milioane 💶 fermierilor, procesatorilor, antreprenorilor și autorităților publice locale, în perioada 16 octombrie 2020 – 15 octombrie 2021, din fondurile europene alocate României🇷🇴 prin Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (FEADR).

💰 Fondurile reprezintă efectiv banii europeni absorbiți din alocarea pe care țara noastră o are de la Comisia Europeană.

MADR anunță că astăzi, 18 octombrie 2021, au fost autorizați la plată în cadrul Campaniei de plăți în avans pentru anul 2021 un număr de 39.623 fermieri, cu o sumă totală de 160.995.060,92 💶.

🟡 Cuantumurile sunt următoarele:

    🔹 Schema de plată unică pe suprafață – 95,4751 💶/ha;

    🔹 Plata redistributivă:

MADR a efectuat plățile către beneficiarii Programului Naţional Apicol (PNA) pentru anul 2021!

Astfel, suma de 59.215.000 lei a fost integral plătită prin APIA unui număr de 7.083 apicultori și către 14 forme asociative legal constituite. Din totalul sumei, 50% reprezintă contribuția Uniunii Europene la programele apicole naționale.

Măsurile/acţiunile cuprinse în  Program  pentru  care  s-a plătit sprijin financiar în anul 2021 vizează:

Asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţiile de apicultori;

Combaterea agresorilor şi a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei- Achiziţionarea de medicamente pentru tratarea varoozei şi nosemozei;

Pentru achiziția de utilaje de către tinerii fermieri, MADR a alocat 75 milioane de euro, prin subMăsura 4.1 „Investiții în exploatații agricole”.

Toți cei interesați să acceseze fonduri europene prin subMăsura menționată pot consulta paginile de internet ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și ale Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, respectiv www.madr.ro și www.afir.info.ro, unde sunt postate ​detalii cu privire la depunerea proiectelor, a condițiilor de participare generală, precum și pragurile de calitate lunare.

!!Nu uitați!! SubMăsura se lansează în data de 25 octombrie!

Componenta de condiționare, procesare în fermă și marketing pentru modernizarea exploatațiilor în domeniul zootehnic, beneficiază de o alocare de 55 milioane de euro, prin subMăsura 4.1 „Investiții în exploatații agricole”.

Toți cei interesați să acceseze fonduri europene prin subMăsura menționată pot consulta paginile de internet ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și ale Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, respectiv www.madr.ro și www.afir.info.ro, unde sunt postate ​detalii cu privire la depunerea

!!Nu uitați!! SubMăsura se lansează în data de 25 octombrie!

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA), a demarat plata ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură aferentă trimestrului II din anul 2021 (01.04. – 30.06.2021).

Valoarea ajutorului de stat acordat sub formă de rambursare care urmează a fi plătită este de 174.543.800 lei pentru un număr de 17.181 beneficiari (din sectoarele vegetal, zootehnic și îmbunătățiri funciare) cu cantitățile de motorină determinate cu acciza redusă de 111.310.132,873 litri.

Pentru achiziții simple de utilaje agricole și irigații, drenaj, desecare la nivelul fermei în sectorul vegetal, MADR a alocat 125 milioane prin subMăsura 4.1 „Investiții în exploatații agricole”.

Toți cei interesați să acceseze fonduri europene prin subMăsura menționată pot consulta paginile de internet ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și ale Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, respectiv www.madr.ro și www.afir.info.ro, unde sunt postate ​detalii cu privire la depunerea proiectelor, a condițiilor de participare generală, precum și pragurile de calitate lunare.

Nu uitați! SubMăsura se lansează în data de 25 octombrie!

Direcția Generală Dezvoltare Rurală AM PNDR

AFIR - Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

Sesiunea se va desfășura în intervalul 8 octombrie 2021, ora 9.00 – 7 ianuarie 2022, ora 16.00.

Alocarea financiară pentru această sesiune este de 182.777.722 de euro, iar fondurile sunt împărțite în două componente, astfel:

143.611.067 de euro pentru investiții de modernizare în procesarea/ marketingul produselor agricole și

39.166.655 de euro pentru investiții noi, extindere și modernizare în procesarea/ marketingul produselor agricole pentru plante proteaginoase.

Componenta de condiționare în fermă și marketing pentru modernizarea exploatațiilor în domeniul vegetal, cu excepția legumiculturii și a cartofului, beneficiază de o alocare de 55 milioane, prin subMăsura 4.1 „Investiții în exploatații agricole”.

Toți cei interesați să acceseze fonduri europene prin subMăsura menționată pot consulta paginile de internet ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și ale Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, respectiv www.madr.ro și www.afir.info.ro, unde sunt postate ​detalii cu privire la depunerea proiectelor, a condițiilor de participare generală, precum și pragurile de calitate lunare.

Nu uitați! SubMăsura se lansează în data de 25 octombrie!

MADR anunță că Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a epuizat fondurile europene alocate pentru instalarea tinerilor fermieri, disponibile prin submăsura (sM) 6.1 din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

Fondurile solicitate de tinerii fermieri au ajuns la un procent de peste 150% din totalul fondurilor alocate pentru perioada de tranziție 2021 – 2022, astfel fiind închisă sesiunea de primire a cererilor de finanțare prin sM 6.1, în data de 8 octombrie 2021.

Pentru achiziții simple de utilaje agricole și irigații, drenaj, desecare la nivelul fermei în sectorul vegetal, MADR a alocat 125 milioane prin subMăsura 4.1 „Investiții în exploatații agricole”.
Toți cei interesați să acceseze fonduri europene prin subMăsura menționată pot consulta paginile de internet ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și ale Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, respectiv www.madr.ro și www.afir.info.ro, unde sunt postate ​detalii cu privire la depunerea proiectelor, a condițiilor de participare generală, precum și pragurile de calitate lunare.
Nu uitați! SubMăsura se lansează în data de 25 octombrie!

În data de 23 septembrie, Parlamentul European, Consiliul și Comisia au sărbătorit lansarea evenimentului anual „Ziua europeană a produselor ecologice”. Cele trei instituții au semnat o declarație comună care stabilește de acum înainte data de 23 septembrie ca Ziua europeană a produselor ecologice. Aceasta se înscrie în continuarea Planului de acțiune pentru dezvoltarea producției ecologice adoptat de Comisie la 25 martie 2021, care anunța crearea unei astfel de zile în vederea sensibilizării publicului cu privire la producția ecologică.

 

Din 8 octombrie, cei interesați să realizeze investiții in procesarea sau marketingul produselor agricole au la dispoziție 182,7 mil. Euro!
 
MADR anunță lansarea sesiunii de depunere proiecte din cadrul Măsurii 4 - Investiții în active fizice, sub-măsura 4.2 - Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole, în intervalul: 8 octombrie 2021, ora 9.00 – 7 ianuarie 2022, ora 16.00.
 

Legislația națională privind producția de cidru este mai restrictivă decât normele stabilite la nivel european, pe cale de consecință mediul de afaceri este necompetitiv pentru producția locală de cidru, în raport cu condițiile pieței unice europene.
 
Brandurile de cidru apreciate de consumatorii români nu sunt produse la nivel local, ci sunt importate în România din alte state europene.
Armonizarea legislației românești cu aceea din Uniunea Europeană ar permite producția cidrului pe piața locală.
 

 • Avem deosebita plăcere de a vă invita între 30.09.2021 - 03.10.2021 la târgul „Produs în GAL” din cadrul evenimentului „ROMÂNIA - LEADER de 10”.Evenimentul este organizat de Federația LEADER în parteneriat Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și va avea loc în curtea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale: B-dul Carol I, nr. 2-4, sector 3, București.
 • În cadrul evenimentul, tinerii beneficiari ai Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) vor prezenta impactul LEADER la nivelul comunităților locale și vom organiza o expoziție cu vânzare de produse agroalimentare și meșteșugărești/nealimentare.
 • Pe durata evenimentului, ne dorim ca participanții să facă un schimb de informații și să găsim împreună factorii care asigură un impact pozitiv pe termen lung și o valoare adăugată a produselor și serviciilor create cu ajutorul Programului LEADER.
 • Totodată, încurajăm o atmosferă de schimb de idei și planuri de viitor care să contribuie la creșterea valorii produselor și a serviciilor proprii, dar și la dezvoltarea teritoriului din care provin.
 • Încurajăm cât mai multe GAL-uri din întreg teritoriul României să participe alături de cei mai profesioniști producători locali ca să putem ilustra împreună cât de important este Programul LEADER și cât de mult a schimbat fața zonei rurale din România în ultimii 10 ani.
Pentru a vă înscrie la târg vă rugăm să completați chestionarul din acest link https://forms.gle/QskxpvffSAgDuhd76.

Ministrul Adrian Oros a efectuat o vizită de lucru în județul Timiș, prilej cu care a vizitat și ferma vegetală AGRIVINIA 2010.
Fermierul Adrian Iacob lucrează peste 1300 de hectare de cereale, în localitatea Liebling, județul Timiș. Deoarece capacitatea de producție din zonă se confrunta cu dificultăți in ce privește asigurarea condițiilor standard de depozitare impuse de legislația națională, agricultorul a ales să implementeze prin AFIR, Submăsura 4.2 - Sprijin pentru investiţii în procesarea / marketingul produselor agricole, un proiect de construire spații depozitare cereale, cu o valoare totală de 1.996.000 euro, din care 998.000 euro sunt fonduri europene nerambrusabile.

“Pentru România este prioritară păstrarea vitalității zonelor rurale, alături de gestionarea responsabilă a resurselor naturale și garantarea unui proces echilibrat al coeziunii sociale.
Este necesară o redefinire a rolului socio-economic al zonelor rurale, dar și a rolului esențial pe care acestea îl au în conservarea patrimoniului natural și cultural al Uniunii Europene.
Considerăm ca viitorul societății europene depinde foarte mult de starea de “sănătate“ a zonei rurale europene și că țăranul și fermierul european trebuie să fie un gardian al resurselor naturale și al biodiversității.
Activitatea agricolă trebuie menținută, chiar dacă dezvoltarea macro-economică a UE ar duce la reducerea importanței acesteia.

Cel mai recent protocol de colaborare încheiat de AFIR a fost cu BNP Paribas Leasing Solutions IFN S.A. în data de 25.08.2021 cu scopul de a sprijini accelerarea absorbției fondurilor europene alocate prin FEADR în perioada de tranziție 2021 - 2022. Găsiți aici toate protocoale de colaborare AFIR în acest sens https://bit.ly/protocoale-de-colaborare

Exemplu de bune practici sM 16.4 - Lanțuri scurte de aprovizionare și piețe locale pentru produsele lactate în Bistrița Năsăud https://galbn.ro/dezvoltarea-pietelor-locale-exclusiv.../
 
Doi producători de lapte și produse lactate din zona Sângeorz-Bai, două unități de învățământ, o pensiune agroturistică și un GAL s-au constituit în baza unui acord de cooperare și au solicitat fonduri europene nerambursabile. Info proiect https://portal.afir.info/informatii_generale_comunicare...

Grupul de Acțiune Locală „Țara Zarandului” a organizat ieri, 27.08.2021, în comuna Vața de Jos, județul Hunedoara, conferința ”Dezvoltarea satului românesc. Aportul Programului LEADER la dezvoltarea teritoriilor rurale”.
În prezent, Țara Zarandului se concentrează pe intervenții în sprijinirea fermierilor și a producătorilor locali în vederea creșterii competitivității pe piață prin două măsuri: cooperare și scheme de calitate cu o valoare aproximativă de 300.000 de euro. Totodată, prin măsurile destinate micilor fermieri s-a dorit sprijinirea integrării și consolidării poziției pe piață a fermierilor mici, precum și încurajarea antreprenoriatului și creării locurilor de muncă. Astfel, s-au creat 20 de locuri de muncă, datorită măsurilor destinate activităților non-agricole.

Ministrul Adrian Oros a participat astăzi, 31 august 2021, la sediul instituției la întâlnirea dintre reprezentanți ai legumicultorilor și ai cartofului și reprezentanți ai Academiei de Științe Agricole și Silvice (ASAS), ai institutelor și stațiunilor de cercetare-dezvoltare și producători agricoli.

Ministrul Adrian Oros a participat marți, 31 august, la sediul MADR, la o întâlnire de lucru cu reprezentanți ai Alianței pentru Agricultură și Cooperare, ai Coaliției pentru Dezvoltarea României și ai Clubului Fermierilor Români. De asemenea, la întâlnire au fost prezenți experți din cadrul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciar și ai Direcției de Îmbunătățiri Funciare și Fond Funciar din cadrul MADR. Alături de ministru s-au aflat directorul Direcției de îmbunătățiri Funciare și Fond Funciar, Elena Filip și directorul general al ANIF Ștefan Constantin.

A început Campania de informare în rândul fermierilor, dedicată exclusiv măsurilor delegate de AFIR către APIA din PNDR 2014-2020 pentru a explica oportunităţile de finanţare la nivelul și pe înţelesul agricultorilor, cu scopul de a eficientiza implementarea acestora și de a crește gradul de absorbţie a fondurilor aferente măsurilor de dezvoltare rurală.

 Zona montană a României este un teritoriu cu un imens potențial economic, social, cultural și de mediu, însă problema abandonului rămâne o provocare semnificativă pentru dezvoltarea acestui areal.
 Un alt element de noutate îl reprezintă majorarea sprijinului financiar , începând cu sesiunea din acest an, la 60000-70000 euro, în funcție de dimensiunea exploatației.

 

Comitetul de Monitorizare pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 a avizat în data de 12 august 2021 propunerea Autorității de Management pentru PNDR privind criteriile de selecție și punctajele aferente acestora, punctajul minim, precum și alocarea anuală financiară pentru sesiunile de depunere proiecte din anul 2021 pentru următoarele submăsuri din PNDR:

 • sM 4.1 „Investiții în exploatații agricole”;
 • sM 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole”.

Toți producătorii care beneficiază de dreptul de utilizare a mențiunii de calitate „Produs Montan” sunt invitați de către Agenția Națională a Zonei Montane
să participe în perioada 4 – 8 septembrie 2021 la Târgul de Sfânta Maria organizat de Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”.
Pentru buna desfăşurare a evenimentului vă comunicăm următoarele aspecte:
 • accesul în muzeu se va face pe baza invitaţiei;
 • la sosire, fiecare invitat va achita taxa de participare*;
 • accesul vehiculelor în incinta muzeului se face pe bază de permis, între orele 8.00 – 9.00, aranjarea standurilor va avea loc în același interval orar;
 • este interzisă comercializarea, degustarea de băuturi alcoolice;
 • este necesară transmiterea buletinelor de analiză ale produselor pe care intenţionaţi să le prezentaţi spre vânzare;
 • se vor respecta Obligațiile conforme cu ordinele privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul Coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii;

Realizarea și implementarea unei strategii naționale de gestionare integrată a apei și solului pentru agricultură a fost tema discuțiilor purtate în 12 august 2021, la Ministerul Mediului - România.
 • Cu această ocazie, ministrul Adrian Oros a reiterat că dezvoltarea infrastructurii de gestionare a apei este necesară în contextul în care este foarte greu de estimat regimul precipitaţiilor din România în anii următori.
 • Astfel, cei prezenți au conventit crearea unui grup comun de lucru pentru analiza tuturor strategiilor și planurilor naționale care vizează resursa de apă și prezentarea de propuneri de revizuire și îmbunătățire, în acord atât cu legislația de mediu, cât și cu politica agricolă.
 • La întâlnire au participat Elena Filip, directorul Direcției de Îmbunătățiri Funciare și Fond Funciar din cadrul MADR , Constantin Ștefan, directorul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare și reprezentanții Clubul Fermierilor Romani.

MADR informează că, în data de 10 august 2021, a fost publicat în Monitorul Oficial Partea I, ORDINUL nr. 178/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de distilare a vinului în situații de criză, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023. Măsura de acordare a sprijinului financiar va fi aplicată la nivel național de către APIA.
Solicitanții vor depune cererile de solicitare a sprijinului financiar aferent măsurii de distilare a vinului în situații de criză, la sediul APIA – Aparat Central, până la data de 1 septembrie 2021.

MADR anunță că astăzi, 10.08.2021, S-A FINALIZAT perioada de depunere cereri de solicitare a ajutorului de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2021, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, în conformitate cu OUG 58/2021.

Au fost depuse un număr de 93.593 de cereri pentru 1.307.297 de capete.

09:00 – Discuții cu secretarii de stat în vederea promovării și adoptării Directivei UE privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar;
13:00 – Întâlnire de lucru cu managementul Direcției Generale Dezvoltare Rurală - AM PNDR cu privire la stadiul activităților din perioada de tranziție privind lansările submăsurilor 6.1 –„ Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, 6.3 – „Dezvoltare ferme mici”, 16.4 și 16.4a – „Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol”;

Vă reamintim că, până la 𝐦𝐢𝐣𝐥𝐨𝐜𝐮𝐥 𝐥𝐮𝐧𝐢𝐢 𝐚𝐮𝐠𝐮𝐬𝐭, puteți contribui la chestionarul privind viziunea tinerilor pentru zonele montane.

Ești tânăr și trăiești în sau te interesează zona de munte?

Opinia ta contează: avem nevoie de tine să evaluăm mai bine nevoile și provocările tinerilor (18 – 29 ani) care trăiesc în zonele montane din Europa.

Link sondaj: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdbt0v2xHoiGBsPFZ…/viewform

„Vești bune! România, singura ţară din lume cu rating excepţional pentru recolta agricolă din 2021!
Acest lucru confirmă potențialul agricol imens pe care îl are țara noastră, dar și rolul esențial al fermierilor în asigurarea securității alimentare a României. De asemenea, demonstrează că este crucial să avem o Strategie de gestionare a apei(inclusiv pentru agricultură) care trebuie finanțată consistent și urgent!”, afirmă ministrul Adrian Oros

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a inițiat o procedură de licitație deschisă pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor din 297 de unități administrativ-teritoriale (#UAT), din 37 de județe. Lucrările de cadastru general sunt gratuite pentru cetățeni și se desfășoară în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară (#PNCCF), iar finanțarea este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (#POR): https://bit.ly/2VumNuf

În ultimele două săptămâni peste 200 de participanți au luat parte la cursurile de formare profesională desfășurate de Agenția Națională a Zonei Montane destinat persoanelor care deservesc Punctele Gastronomice Locale. Cursanții prezenți au fost din Sibiu, Maramureș, Mureș, Suceava, Brașov, Bacău și Ilfov.

Faptul că există atât de mulți doritori care au înțeles că fiecare gospodărie țărănească își poate aduce aportul la dezvoltarea sustenabilă a comunităților rurale prin valorificarea superioară a produselor locale și promovarea tradițiilor locurilor, ne determină să privim încrezători spre viitor.

Agenția Națională a Zonei Montane organizează cursuri de formare profesională destinate persoanelor care deservesc Punctele Gastronomice Locale (PGL)

Agenția Națională a Zonei Montane, cu sediul în municipiul Vatra Dornei, Județul Suceava, strada Runc, nr. 23, organizează în următoarele perioade, cursuri de formare profesională  destinate persoanelor care deservesc Punctele Gastronomice Locale (PGL), după următorul program:

 • În perioada: 09 – 12 august 2021. Curs în format hibrid. (Cu lectori de la sediul Agenției Naționale a Zonei Montane, județul Suceava). Pentru cursanți din localitatea Vatra Dornei, precum și din alte localități din județul Suceava. Ora începerii cursului: 10.00
 • În perioada: 10 – 13 august 2021, în localitatea Săsciori, județul Alba. Curs cu prezență fizică. Ora începerii cursului: 10.00

MADR a publicat pe site-ul instituției Calendarul estimativ al lansărilor sesiunilor de depunere proiecte 2021 pentru accesarea fondurilor europene din Programul Național de Dezvoltare Rurală - Tranziție.

Contact:

 

Email: dadr.mh@madr.ro

Program de lucru:

Luni - Joi: 8:30 - 17:00

Vineri: 8.30 - 14.30

Program de audienţe Director

Executiv: Miercuri 10:30-12:30

Link-uri utile: